Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Νανοχειρουργική

Τι είναι η Νανοτεχνολογία;

    Μια πραγματική επανάσταση στο χώρο της ιατρικής και της ιατρικής τεχνολογίας ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, που θα κάνει σύντομα ότι γνωρίζουμε ξεπερασμένη γνώση. Ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτή την εξέλιξη προέρχεται από την ελληνική λέξη «νάνος» διότι αναφέρεται σε κάτι πραγματικά πολύ μικρό – μικροσκοπικό. Η νανοτεχνολογία είναι ο κλάδος της
μηχανικής που ασχολείται με μικροσκοπικές ακριβείς δομές, στο μέγεθος του μορίου, δηλαδή ότι είναι μικρότερο από 0.1 μικρά.

Τι είναι η Νανοϊατρική και Νανοχειρουργική;

Η νανοϊατρική είναι η εφαρμογή των επιτευγμάτων της νανομηχανικής στην ιατρική και νανοχειρουργική στη χειρουργική, με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της υγείας του ανθρώπου με την αξιοποίηση μοριακών εργαλείων και της μοριακής γνώσης του σώματος. Η ανάπτυξη αυτής της ιδέας βασίζεται στην σκέψη ότι οποιεσδήποτε βλάβες και διαταραχές μπορεί να αντιμετωπισθούν καλύτερα εκ των έσω. Σκεφτείτε κάποια μέρα να υπάρχουν νανορομπότ που θα καθαρίζουν τις αρτηρίες από μέσα σε περίπτωση αθηρομάτωσης.
   

Τι προσφέρει σήμερα η νανοϊατρική;

   Σήμερα έχουν αναπτυχθεί αρκετά νανοσωματίδια τα οποία μπορεί να λειτουργούν σαν διαγνωστικοί, αντιϊκοί, και αντικαρκινικοί παράγοντες. Στόχος είναι με την εξέλιξη της νανοτεχνολογίας να αναπτυχθούν νανοσυσκευές και νανορομπότ, αρχικά από βιολογικά και στη συνέχεια από συνθετικά υλικά τα οποία θα ταξιδεύουν στο σώμα μας και θα αντιμετωπίζουν παθήσεις που σήμερα δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε. Στόχος είναι: (α) η δημιουργία ιατρών μικρορομπότ, που θα κατευθύνονται με μαγνητικά κύματα σε περιοχές που πάσχουν ή και σε όγκους και θα μεταφέρουν φάρμακα για τη θεραπεία τους, και (β) Νανορομπότ με δομή διαμαντιού, τα οποία θα έχουν όλα τα εργαλεία να μπορούν να μετακινούνται μόνα τους με τη χρήση των ηλεκτρικών δυναμικών του οργανισμού, και θα μπορούν να μεταφέρουν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου ή θα καταστρέφουν τα βακτήρια.
   
Ποιά θα είναι η νανοχειρουργική του μέλλοντος;
Διαβάστε περισσότερα στο www.filippou-surgery.gr