Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Ογκολογική χειρουργική - Χειρουργική Ογκολογία

Τι είναι η χειρουργική ογκολογία;

Η χειρουργική ογκολογία είναι ο κλάδος της χειρουργικής που αφορά την αντιμετώπιση των όγκων και ιδίως των κακοήθων. Οι κακοήθεις όγκοι αποτελούν σήμερα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας και από τις βασικότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Είναι όμως γενικά αποδεκτό ότι
η έγκαιρη πρόληψη, η σωστή διάγνωση και σταδιοποίηση, η ενδεδειγμένη θεραπεία και η σωστή παρακολούθηση συμβάλλουν όχι μόνο στη βελτίωση της πρόγνωσης ή ακόμη και την ίαση, αλλά και στην καλύτερη ποιότητα ζωής του αρρώστου.

Τι διαφορά έχει από την απλή χειρουργική;
Η χειρουργική ογκολογία παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από την απλή συνήθη γενική χειρουργική και τα αποτελέσματα της καθορίζονται ουσιαστικά από τους παρακάτω βασικούς πυλώνες.
1. ΠΡΟΛΗΨΗ: Πολλές κακοήθεις παθήσεις μπορούν σήμερα να προληφθούν, καθώς φαίνεται ότι οφείλονται σε διάφορους γενετικούς, περιβαλλοντικούς κοκ παράγοντες. Ο ρόλος του χειρουργού είναι στην καθοδήγηση και τη συμβουλή στον προσυμπτωματικό έλεγχο για την πρόληψη διαφόρων κακοήθων νόσων, όπως του καρκίνου του μαστού, του εντέρου κοκ.
2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Η σωστή άμεση και ακριβής διάγνωση απαιτεί μία σειρά γενικών αλλά και ειδικών εξετάσεων, και έχει μεγάλη σημασία για τη σωστή αντιμετώπιση του ασθενούς.
3. ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη θεραπεία πολλών κακοηθειών. Σημασία δεν έχει μόνο η πραγματοποίηση μιας χειρουργικής επέμβασης, αλλά η σωστή διενέργειά της. Η χειρουργική επέμβαση πρέπει να .... για περισσότερα

www.filippou-surgery.gr