Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Χολολιθίαση. Αντιμετώπιση με Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

Αντιμετώπιση χολολιθίασης
Παρά τις διάφορες συντηρητικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν με φάρμακα από το στόμα, ή τη χρήση υπερήχων, η χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστης μαζί με τους περιέχοντες λίθους αποτελεί τη μοναδική ριζική αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία.
Η επέμβαση μπορεί να γίνει είτε με την κλασική ανοιχτή, είτε με τη λαπαροσκοπική χειρουργική
μέθοδο. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται μια μεγάλη τομή στην άνω δεξιά κοιλιά μήκους 15-20εκ. η οποία συνοδεύεται από σημαντικό μετεγχειρητικό πόνο και απαιτεί την παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο για 4-7 ημέρες.
Αντίθετα, η λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή διενεργείται

http://24wro.com.gr/756717/petres-sti-xoli-antimetopisi-me-laparoskopiki-xolokystektomi/