Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί πραγματική επανάσταση στην ιατρική προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα
σε σχέση με την κλασική ανοικτή χειρουργική επέμβαση:
– Λιγότερο πόνο για τον ασθενή μετά την χειρουργική επέμβαση.
– Γρηγορότερη αποκατάσταση.
– Άμεση επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες .
– Μικρότερο κίνδυνο περιεγχειρητικών λοιμώξεων.
– Έλεγχο ολόκληρης της κοιλίας.