Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Πέτρες στη χολή – Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

Συμπτώματα χολολιθίασης
Η χολολιθίαση μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή να συνοδεύεται από διάφορα συμπτώματα όπως:
– πόνο στο στομάχι και την άνω κοιλιά
– συχνά φουσκώματα μετά το φαγητό

– καούρες
– ναυτία
– ρεψίματα
– πικρό στόμα
– τάση για έμετο μετά από ένα βαρύ γεύμα
– πυρετό
– ίκτερο
– κολικούς