Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Καρκινώματα Πρωκτού


1.Καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων
   Οι ασθενείς παραπονούνται για μια μάζα, αιμορραγία, πόνο, κνησμό, και πόνο τεινεσμό (ενοχλήσεις συνήθεις στις περισσότερες βλάβες αυτής της περιοχής).
Τυπικά οι βλάβες είναι μεγάλες και κεντρικά εξελκωμένες, με αναδιπλούμενες, επηρμένες παρυφές και έχουν εμφανισθεί περισσότερο από δύο χρόνια πριν να ανιχνευθούν. Σε όλα τα χρόνια ή μη επουλούμενα έλκη του περινέου θα πρέπει να γίνονται βιοψίες για να αποκλεισθεί το καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων. Το καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων είναι πιο συχνό στους άνδρες.
   
Οι μικρές, καλά διαφοροποιημένες βλάβες (<4cm) αντιμετωπίζονται με ευρεία τοπική εξαίρεση. Οι εν τω βάθει βλάβες που περιλαμβάνουν τους σφιγκτήρες απαιτούν την κοιλιοπερινεϊκή εκτομή. Η χημειο-ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται για λιγότερο ευνοϊκές περιπτώσεις. Η εξάπλωση γίνεται κυρίως προς τους βουβωνικούς λεμφαδένες, που γενικά περιλαμβάνονται στα πεδία ακτινοβόλησης. Η εξαίρεση της νόσου των βουβωνικών λεμφαδένων επιφυλάσσεται για ψηλαφητή και συμπτωματική νόσο. Η υποτροπιάζουσα νόσος του δέρματος μπορεί να αντιμετωπιστεί με επανεξαίρεση ή κοιλιοπερινεϊκή εκτομή. Το Τ στάδιο καθορίζει την επιβίωση, με αναφορές 100% 5ετούς και 10ετούς επιβίωσης για Τ1 βλάβες σε σύγκριση με τα ποσοστά επιβίωσης 60% και 40% για τις Τ2 βλάβες στα 5 και τα 10 χρόνια, αντίστοιχα. 

2. Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα
    Η αιμορραγια,ο κνήσμος και ο πόνος είναι τα συμπτώματα με τα οποία παρουσιάζεται το βασικοκυτταρίκο καρκίνωμα. Οι επιφανειακές κινήτες βλάβες έχουν επηρμένες, ανώμαλες παρυφες και κεντρική εξέλκωση. Είναι πιο συχνές στους αντρές.
    Όπως με το καρκίνωμα εκ πλακωδώ κυττάρων της παρυφής(anal margin), η θεραπεία γίνεται με ευρεία τοπική εξαίρεση όταν έιναι δυνατό. Οι εν τω βάθει διηθητικές βλάβες μπορει να χρειατούν κοιλιοπερινείκη εκτομή. Οι μεταστάσεις είναι σπάνιες, αλλα το ποσοστό τοπικών υποτροπών είναι 30%. Η τοπική υποτροπή αντιμετωπίζεται με επανεξαίρεση.