Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Κήλες. Νεότερες εξελίξεις!!

Αιτίες, είδη κηλών κοιλιακών τοιχωμάτων, διάγνωση και σύγχρονες χειρουργικές θεραπείες. Παρουσίαση του χειρουργού Δημήτρη Φιλίππου,
στο Κανάλι 9.
Πως μπορείτε να αντιμετωπίσετε εύκολα το πρόβλημά σας. Αποκατάσταση κήλης με τοποθέτηση πλέγματος και τοπική αναισθησία.