Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Αιμορραγίες από το Ανώτερο Πεπτικό Σύστημα. Γενικές Πληροφορίες

Αιμορραγίες από το ανώτερο πεπτικό χαρακτηρίζονται αυτές που αφορούν το τμήμα εκείνο του πεπτικού σωλήνα που εκτείνεται από τη στοματική κοιλότητα μέχρι
το σύνδεσμο του Treitz. Πρόκειται δηλαδή για τις αιμορραγίες που προέρχονται από τη στοματική κοιλότητα, τον οισοφάγο, το στόμαχο και το δωδεκαδάκτυλο. Οι αιμορραγίες του ανώτερου πεπτικού (ΑΑΠ) αντιστοιχούν στο 90% περίπου του συνόλου των αιμορραγιών ολόκληρου του πεπτικού συστήματος. Αποτελούν σχετικά συχνή αιτία εισαγωγών στο νοσοκομείο (1-2%), και παρά τις σημαντικές εξελίξεις που έχουν επέλθει τις τελευταίες δεκαετίες στην αντιμετώπισή τους παρουσιάζουν μια υψηλή σχετικά θνησιμότητα (5-10%).
   Στις ΗΠΑ, όπου και υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστημα καταγραφής των παθήσεων βάσει του οποίου μπορεί να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα, έχει υπολογισθεί ότι οι αιμορραγίες του ανώτερου πεπτικού συστήματος ευθύνονται για 250.000-500.000 ανά έτος. Η συχνότητα τους στους ενήλικες υπολογίζεται σε 100 ανά 100.000, και παρατηρείται μία σταδιακή αύξηση της συχνότητας με την πάροδο της ηλικίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι αιμορραγίες σε υπερήλικα άτομα (ηλικίας μεγαλύτερης των 90 ετών) να είναι 20-30 φορές συχνότερες σε σχέση με ενήλικες που βρίσκονται στην 3η δεκαετία της ζωής τους. Με βάση αυτά τα στοιχεία μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αποτελεί κυρίως νόσημα των ηλικιωμένων ατόμων. Οι ΑΑΠ αποτελούν σημαντικό πρόβλημα υγείας και από την άποψη της οικονομίας της υγείας καθώς έχει υπολογισθεί ότι το μέσο κόστος νοσηλείας ξεπερνά τα $5,000 ανά εισαγωγή. Από τα χρήματα αυτά το μεγαλύτερο ποσό δαπανάται για την κατάληψη του κρεβατιού και τη ΜΕΘ παρά για τις αμοιβές ιατρών, τις μεταγγίσεις, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τη  φαρμακευτική αγωγή. Η μείωση λοιπόν των εισαγωγών και της διάρκειας νοσηλείας φαίνεται ότι μπορεί να μειώσει το συνολικό κόστος.

 Η μέση διάρκεια νοσηλείας κυμαίνεται από 4 έως 7 ημέρες. Στο χρονικό αυτό διάστημα εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή μετάγγιση θα απαιτηθεί στην πλειοψηφία των ασθενών. Η αιμορραγία σταματά συνήθως αυτόματα στο 80% περίπου των περιπτώσεων. Στο 2 – 10% των περιπτώσεων θα χρειαστεί επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Η θνησιμότητα για ΑΑΠ κυμαίνεται από 2 – 15% ή κατ’ άλλους από 5-10%. Η θνησιμότητα για ασθενείς που αιμορράγησαν μετά από νοσηλεία για κάποιο άλλη αιτία ανέρχεται στο 20 – 30%. Η θνησιμότητα και η νοσηρότητα εξαρτώνται από την αιτία και τη σοβαρότητα (μέγεθος) της αιμορραγίας, τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς, αλλά και την ηλικία.