Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Αιμορραγίες από το Ανώτερο Πεπτικό Σύστημα. Ενδοσκόπηση

Αφήσαμε για το τέλος της διαγνωστικής προσέγγισης των αιμορραγιών του ανώτερου πεπτικού την ενδοσκόπηση, η οποία πλέον σήμερα αποτελεί κοινό τόπο ότι είναι και η «εξέταση εκλογής».
Οι περισσότεροι συγγραφείς συμφωνού ότι η ενδοσκόπηση πρέπει να πραγματοποιείτα σε κάθε ασθενής με ΑΑΠ μέσα στο πρώτο 12ωρο από την εισαγωγή του, ενώ πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι μιλούν για το «χρυσό 6ωρο». Με την ενδοσκόπηση αναγνωρίζονται όλες σχεδόν οι βλάβες οι οποίες προκαλούν ΑΑΠ, δίνεται η δυνατότητα λήψης βιοψίας, και τέλος στις περισσότερες περιπτώσεις ενδοσκοπικού ελέγχου της αιμορραγίας (με διαθερμία, έγχυση διαλύματος αδρεναλίνης, τοπθέτηση κλιπ κοκ). Τα ευρήματα της ενδοσκόπησης είναι εκείνα τα οποία θα καθορίσουν τη στρατηγική αντιμετώπισης μιας ΑΑΠ, δηλαδή εάν μπορεί να γίνει συντηρητικά ή απαιτείται επεμβατική ή χειρουργική παρέμβαση. Τα συνηθέστερα ευρήματα σε μια γαστροσκόπηση είναι έλκος με ενεργό αιμορραγία, έλκος με θρόμβο, έλκος με ορατό αγγείο χωρίς αιμορραγία. έλκος με καθαρό πυθμένα, ορατό αιμορραγούν αγγείο χωρίς έλκος, διάχυτη αιμορραγία, νεοπλάσματα, κιρσοί, σχάσεις τύπου Dieulafoy κοκ.