Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Αιμορραγίες από το Ανώτερο Πεπτικό Σύστημα. Αγγειογραφικός έλεγχος

Η αγγειογραφία αποτελεί μία πολύτιμη πραγμτικά εξέταση η οποία μπορεί να να βοηθήσει όχι μόνο διαγνωστικά αλλά και θεραπευτικά. Παρουσιάζει μία αρκετά υψηλή ευαισθησία αλλά
υπάρχουν και σημαντικοί περιορισμοί, όπως παράδειγμα ότι ο  ρυθμός της αιμορραγίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.5-2.0 ml/min. Η εκλεκτική αγγειογραφία του κοιλιακού άξονα ή της μεσεντέριας αρτηρίας συνήθως πραγματοποείται μετά από θετικό σπινθιρογράφημα. Ενα σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι οι θεραπευτικές δυνατότητες που προσφέρει, όπως η εκλεκτική έγχυση βαζοπρεσσίνης και ο εμβολισμός του αιμορραγούντος αγγείου.
Συχνά της αγγειογραφίας προηγείται ένα σπινθιρογράφημα με 99mTc Sulfur colloid ή 99mTc σημασμένα αυτόλογα ερυθρά. Προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα από την εξέταση αυτή ο ρυθμός της αιμορραγίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.1ml/min. Το φάρμακο παραμένει στον οργανισμό για 24 περίπου ώρες με αποτέλεσμα η εξέταση να μπορεί να επαναληφθεί αυτό το χρονικό διάστημα. Ένα σημαντικό μειονέκτημα της εξέτασης είναι ότι δε μπορεί να προσδιορίσει τη θέση της αιμορραγίας με ακρίβεια. Αυτός είναι και ο λόγος που σχεδόν πάντοτε συνοδεύεται από την αγγειογραφία. Οι εξετάσεις αυτές παρότι χρήσιμες τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά δεν έχουν τύχει ευρείας αποδοχής διότι απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό, ειδικό εξοπλισμό και οργάνωση, είναι δύσχρηστες, και έχουν σχετικά υψηλό κόστος.

Η χειρουργική έχει περιορισμένη συμβολή στην αρχική διάγνωση και εντόπιση της βλάβης. Η διάγνωση τίθεται σήμερα χειρουργικά μόνο σε επιλεγμένες σοβαρές περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει χρόνος για προεγχειρητικό έλεγχο, όπως όταν ο ασθενής παρουσιάζει αιμοδυναμική αστάθεια ή ανικανότητα αναζωογόνησης, αορτοεντερικό συρίγγιο με μαζική αιμορραγία, ή εφόσον δεν έχει καταστεί δυνατή η ακριβής εντόπιση της θέσης της αιμορραγίας και απαιτείται διεγχειρητική εντεροσκόπηση.