Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Πολυοζώδης Βρογχοκήλη

Εμφανίζεται ως διόγκωση σε ασθενείς μέσης ηλικίας, δηλαδή 40-50 ετών. Συχνά η βρογχοκήλη είναι εμφανέστερη στη μία πλευρά, ενώ το μέγεθός της ποικίλλει: μπορεί να είναι μόλις ορατή από τους γύρω σας ή να είναι τόσο ευμεγέθης που να αισθάνεσθε την ανάγκη να καλύψετε το λαιμό. Σπανιότερα, αιμορραγία στο εσωτερικό του θυρεοειδούς μπορεί να προκαλέσει απότομη διόγκωση και ήπιο πόνο, διάρκειας λίγων ημερών. Μια μεγάλη βρογχοκήλη είναι δυνατόν να προκαλέσει δυσκαταποσία, ιδιαίτερα στις στερεές τροφές και, αν παρεκτοπίζει την τραχεία, ακόμα και δύσπνοια ή αλλαγή στην χροιά της φωνής.

            Διάγνωση: Για τη διάγνωση εκτός από τη λήψη του ιστορικού
και την κλινική εξέταση από ενδοκρινολόγο ή χειρουργό απαιτείται:
            
(α) Απλή ακτινογραφία θώρακος και σπιρομέτρηση: Έτσι θα ελεγχθεί πιθανή παρεκτόπιση ή πίεση της τραχείας.
(β) Υπερηχογράφημα: Μετακινώντας την ειδική κεφαλή που έχει περίπου το μέγεθος ενός μικρού φακού χειρός στην πρόσθια επιφάνεια του λαιμού, σχηματίζεται στην οθόνη η εικόνα της βρογχοκήλης. Εκτός από τον ακριβή προσδιορισμό του μεγέθους της, αναδεικνύονται όζοι ή κύστεις που πιθανώς δεν είχαν γίνει αντιληπτοί κατά την ψηλάφηση του θυρεοειδούς.
(γ) Σπινθηρογράφημα: Με αυτόν τον τύπο απεικόνισης μπορεί να διαπιστωθεί αν οι όζοι της βρογχοκήλης παράγουν θυρεοειδικές ορμόνες, περίπτωση στην οποία μπορεί στο μέλλον να εμφανισθεί υπερθυρεοειδισμός. Απαιτείται η ενδοφλέβια χορήγηση ελάχιστης ποσότητας ραδιενεργού ουσίας, του τεχνητίου-99m. Η εικόνα λαμβάνεται με ειδική κάμερα, περίπου μισή ώρα αργότερα.
(δ) Παρακέντηση με λεπτή βελόνα: Στο άκρο μιας σύριγγας προσαρμόζεται βελόνα σαν κι αυτή που χρησιμοποιείται για απλή αιμοληψία. Με τον εξεταζόμενο ξαπλωμένο σε ύπτια θέση και χωρίς τοπική αναισθησία, παρακεντάται ο θυρεοειδής. Η ενόχληση δεν ξεπερνά εκείνη της απλής εξέτασης αίματος. Ο γιατρός μπορεί να πάρει θυρεοειδικά κύτταρα αναρροφώντας με την σύριγγα, ενώ μετακινεί ελαφρά τη βελόνα μέσα στην βρογχοκήλη. Αυτά επιστρώνονται σε γυάλινο πλακάκι και μετά από κατάλληλη επεξεργασία, εξετάζονται στο μικροσκόπιο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διαπιστωθεί αν η διόγκωση οφείλεται σε κακοήθεια. Η παρακέντηση με λετπή βελόνα, γνωστή ως FNA, χρησιμοποιείται σε ασθενείς με πολυοζώδη βρογχοκήλη μόνο στην περίπτωση που υπάρχει προεξέρχων όζος, ή ταχεία αύξηση του μεγέθους.