Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017

Αφαίρεση αιμορροΐδων με τη μέθοδο Longo (stapled hemorrhoidectomy)


    Η τεχνική Longo είναι μια σύγχρονη χειρουργική τεχνική για την αφαίρεση των αιμορροΐδων κυρίως 2ου και 4ου βαθμού, η οποία αναπτύχθηκε
από τον Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης κ.Longo.
Ουσιαστικά πρόκειται για μία κυκλοτερή εκτομή του βλεννογόνου και των αιμορροϊδικών αγγείων που βρίσκονται από κάτω με έναν ειδικά σχεδιασμένο κυκλικό κοπτορράπτη.
Αρχικά ένας κυκλικός σωλήνας-διαστολέας εισάγεται στον πρωκτό και τοποθετείται ένα ράμμα κυκλοτερώς πάνω από τις εσωτερικές αιμορροΐδες. Τα άκρα εξέρχονται από τον πρωκτό μέσα από το διαστολέα, το ειδικό συρραπτικό (κοπτορράπτης) εισάγεται, οι αιμορροϊδικοί όζοι σύρονται εντός του μηχανήματος το οποίο πυροδοτείται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διατομή ενός δακτυλίου ιστού μαζί με τα αιμορροϊδικά αγγεία τα οποία αφαιρούνται, ενώ ταυτόχρονα γίνεται και lifting στο βλεννογόνο του ορθού.        Η μέθοδος είναι ασφαλής, γρήγορη (διαρκεί περίπου 15-30 λεπτά), αποτελεσματική, δεν παρατηρείται σημαντικό άλγος μετεγχειρητικά, επιτυγχάνεται και ανόρθωση του βλεννογόνου του ορθού, και ο ασθενής επιστρέφει σχετικά άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες.