Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Port-A-Cath. Χρήσιμες Πληροφορίες

Το Port-A-Cath ή αλλιώς Intraport, είναι ειδικά σχεδιασμένη συσκευή η οποία τοποθετείται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μακροχρόνια χημειοθεραπεία, προκειμένου να αποφεύγονται τα συνεχή τρυπήματα και οι αλλαγές φλεβοκαθετήρων.

Υπάρχουν κίνδυνοι και επιπλοκές;

Όπως σε κάθε επέμβαση και η τοποθέτηση του port παρότι απλή σχετικά επέμβαση έχει κινδύνους και επιπλοκές. Η εμπειρία του χειρουργού που το τοποθετεί και η χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος c-arm διεγχειρητικά μειώνει τους κινδύνους, αλλά παρόλα αυτά πάντοτε υπάρχει η πιθανότητα επιπλοκών. Οι συνηθέστερες επιπλοκές είναι ο τραυματισμός του υπεζωκότα με αποτέλεσμα την ανάπτυξη πνευμοθώρακα, η κάκωση των αγγείων με αποτέλεσμα την αιμορραγία, η λοίμωξη και το αιμάτωμα του τραύματος. Επιπλοκές μπορεί να επισυμβούν και μετά από τη χρήση του Portόπως είναι η δυσλειτουργία ή η θρόμβωση του, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις έχει περιγραφεί και μετανάστευση του καθετήρα μετά ρήξη.

Είναι εύκολη η χρήση του;
Η χρήση του Portείναι εύκολη αλλά πρέπει να γίνεται από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που γνωρίζει και με σεβασμό στις οδηγίες ώστε να μην υπάρχουν επιπλοκές και να διασφαλιστεί η καλή του λειτουργία.
Καταρχήν καθαρίζεται με αντισηπτικό διάλυμα η περιοχή. Το ρεζερβουάρ (port) ανευρίσκεται από τον ιατρό ψηλαφητικά, συλλαμβάνεται και σταθεροποιείται με τα δύο δάκτυλα και στη συνέχεια εισάγεται μία ειδική βελόνη η οποία συνδέεται με τη συσκευή έγχυσης. Ελέγχεται η καλή λειτουργία του συσκευής με φυσιολογικό ορό με ή χωρίς ηπαρίνη και στη συνέχεια η συσκευή είναι διαθέσιμη για χρήση.
Εφόσον γίνεται αιμοληψία, απαιτείται μετά την ολοκλήρωσή της καλή έκπλυση με διάλυμα ώστε να μην θρομβωθεί.

Πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή;
Εφόσον η τοποθέτηση γίνει χωρίς δυσκολία ή επιπλοκές μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα η συσκευή. Σε κάθε άλλη περίπτωση καλό είναι τα συζητήσετε με ο χειρουργό σας. Σε κέντρα με μεγάλη εμπειρία πολλές φορές χρησιμοποιείται από την ίδια κιόλας ημέρα, εφόσον τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Τι θα χρειαστεί να προσέχω μετά την επέμβαση;
  • Θα χρειαστεί να προσέξετε το τραύμα σας για τις επόμενες ημέρες προκειμένου να αποφευχθεί μόλυνση, αιμορραγία ή διαπύηση.
  • Για το λόγο αυτό θα χρειαστεί να καλυφθείτε με αντιβιοτικά και παυσίπονα.
  • Τα ράμματα αφαιρούνται σε 10-12 περίπου ημέρες. Για το χρονικό αυτό διάστημα θα χρειαστούν αλλαγές του τραύματος και έλεγχος της πορείας του, ενώ το τραύμα καλό θα είναι να καλύπτεται με γάζες.
  • Μπορείτε άμεσα να επιστρέψετε στις καθημερινές σας δραστηριότητες.
  • Μπορείτε να επιστρέψετε στις θεραπείες σας σύμφωνα με τις οδηγίες του ογκολόγου σας.
  • Πάντοτε θα πρέπει να ηπαρινίζετε το portμετά το πέρας κάθε χρήσης του.
  • Σε περίπτωση που δεν το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα απαιτείται ηπαρινισμός και έλεγχος της καλής του λειτουργίας ανά 25-30 ημέρες.
  • Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το χειρουργό σας.