Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Οξεία Σκωληκοειδίτιδα

Γενικά
   Η οξεία σκωληκοειδίτιδα εμφανίζεται συχνότερα στους νεαρούς ενήλικες αλλά μπορεί να αφορά ασθενή κάθε ηλικίας. Πρόκειται για το συνηθέστερο επείγον χειρουργικό πρόβλημα και απαιτεί ειδική φροντίδα στα παιδιά και τους υπερήλικες. Τα συμπτώματα
της νόσου ποικίλλουν λόγω της διαφορετικής σε κάθε περίπτωση θέσης της σκωληκοειδούς απόφυσης.

Συχνότερα αφορά άτομα ηλικίας 20-30 ετών. Αρχικά το άλγος εμφανίζεται στο επιγάστριο ή περιομφαλικά είναι ήπιο και συνέχεια αυξάνεται σε ένταση, γίνεται συνεχές, μετατοπίζεται και και εντοπίζεται στο δεξιό λαγόνιο βόθρο. Τα συμπώματα επιβαρύνονται μέσα  στις πρώτες 6 ώρες από την αρχική εμφάνιση της νόσου και μπορεί να επιδεινώνονται με τη βάδιση ή το βήχα. Συχνά συνυπάρχει αιφνίδια ανορεξία, ναυτία και έμετος ή τάση προς έμετο και δεκατική πυρετική κίνηση.