Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Αιμορραγίες από το Ανώτερο Πεπτικό Σύστημα, Απεικονιστικός έλεγχος

Η απεικονιστική διερεύνηση του ΑΠ για τον έλεγχο μας αιμορραγίας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε διάφορες καταστάσεις και παθήσεις, υπό προϋποθέσεις.
Παρότι η αξία της απλής ακτινογραφίας θώρακα και κοιλίας είναι περιορισμένη, ο ακτινολογικός έλεγχος του ανώτερου πεπτικού με βάριο μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για διάφορες συχνές παθήσεις και καταστάσεις που σχετίζονται με ΑΑΠ, όπως είναι το έλκος στομάχου ή δωδεκαδακτύλου και τα νεοπλάσματα οισοφάγου και στομάχου. Από τις υπόλοιπες απεικονιστικές εξετάσεις το διαδερμικό υπερηχογράφημα άνω κοιλίας δε φαίνεται να έχει ιδιαίτερη αξία, ενώ η αξονική και μαγνητική τομογραφία έχουν περιορισμένη διαγνωστική αξία και δε συνίστανται στα πλαίσια του συνήθους διαγνωστικού απεικονιστικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα η αξονική τομογραφία έχει ένδειξη μόνο στην περίπτωση αορτοεντερικού συριγγίου και συμπληρωματικά της αγγειιογραφίας καθώς μπορεί να αναδείξει βλάβες που δε φαίνονται στην τελευταία. Βέβαια υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες για αυτή την ένδειξη της αξονικής τομογραφίας και οι περισσότεροι συγγραφείς τη θεωρούν σχετική, καθώς η ύπαρξη αορτοεντερικού συριγγίου συχνά αποτελεί μία δραματική κατάσταση η οποία απαιτεί άμεση χειρουργική παρέμβαση.