Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Ειδικοί Τύποι Κηλών των Κοιλιακών Τοιχωμάτων, Μέρος Ι

   
Τραυματική Κήλη

    Κήλες του κοιλιακού τοιχώματος συμβαίνουν σπανίως σαν άμεση συνέπεια από άμεσο αμβλύ κοιλιακό τραύμα. Ο ασθενής παρουσιάζει κοιλιακό άλγος.
Κατά την εξέταση υπάρχουν συνήθως εκχύμωση και διόγκωση στο κοιλιακό τοίχωμα. Ωστόσο η ύπαρξη της κήλης μπορεί να μη είναι εμφανής και ο ασθενής να χρειάζεται αξονική τομογραφία προκειμένου να επιβεβαιωθεί. Εξαιτίας της υψηλής επίπτωσης των συσχετιζόμενων κοιλιακών τραυμάτων συνήθως απαιτείται λαπαροτομία. Το έλλειμμα θα πρέπει να διορθώνεται αν είναι δυνατόν πρωτογενώς.
    Κήλη του θυρεοειδούς τρήματος

    Η δημιουργία κήλης δια του θυρεοειδούς τρήματος είναι πιο συχνή σε ηλικιωμένες γυναίκες και είναι δύσκολο να διαγνωστεί προεγχειρητικά. Το ποσοστό  θνησιμότητας (13-40%) αυτών των κηλών τις καθίστα τις πιο θανατηφόρες   από όλες τις κοιλιακές κήλες. Αυτές οι κήλες εκδηλώνονται ως απόφραξη του λεπτού εντέρου με κοιλιακό σπασμωδικό πόνο και εμετό. Η κήλη είναι σπανίως ψηλαφητή στη βουβωνική χώρα, αν και  μπορεί να γίνεται αισθητή στην εξέταση της πυέλου ή του ορθού. Η διάγνωση μπορεί να επιβεβαιωθεί με αξονική τομογραφία, η επέμβαση δεν θα πρέπει να καθυστερήσει αδικαιολόγητα αν υπάρχει πλήρης εντερική απόφραξη.


    Σπιγγέλιος Κήλη (ή κήλη του Spiegel)

    Η σπιγγέλιος κήλη είναι μια επίκτητη κοιλιακή κήλη. Το πρωταρχικό σύμπτωμα είναι άλγος που συνήθως  εντοπίζεται στην περιοχή της κήλης και επιδεινώνεται με κάθε χειρισμό που αυξάνει  την ενδοκοιλιακή πίεση. Με  το πέρασμα του χρόνου ο πόνος μπορεί να γίνει αμβλύς, συνεχής και διάχυτος, γεγονός που δυσκολεύει την  διάγνωση.
       Εάν μπορεί κανείς να δει τη μάζα η διάγνωση είναι εύκολη. Γίνεται ευκολότερη με τον ασθενή όρθιο και σε έκταση οπότε κι εμφανίζεται μια διόγκωση στην κατώτερη περιοχή της κοιλία που εξαφανίζεται με ένα ήχο παφλασμού κατά την πίεση.

   Οι σπιγγέλιες κήλες έχουν υψηλή επίπτωση περίσφιξης και θα πρέπει να διορθώνονται άμεσα.