Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Κύστη κόκκυγα: Χειρουργική θεραπείαΘεραπεία: Η θεραπεία εξαρτάται από την κλινική εικόνα της νόσου, αλλά και τις προτιμήσεις του ασθενούς. Το απόστημα στην οξεία του φάση συνήθως αντιμετωπίζεται με διάνοιξη και παροχέτευση του πύου.
Στη συνέχεια η κύστη κόκκυγα πρέπει να αφαιρείται χειρουργικά με ολόκληρο το τοίχωμα, το περιεχόμενο και μαζί με τους συνοδούς πόρους και τα συρίγγια ούτως ώστε να μειωθεί η πιθανότητα υποτροπής.
Η χειρουργική επέμβαση γίνεται με γενική ή προτιμότερα με τοπική αναισθησία σε εξωτερικό ιατρείο ή day-clinic. Το είδος της αναισθησίας εξαρτάται από τη βαρύτητα της νόσου και την προτίμηση και τη γενική κατάσταση του ασθενούς.
Η επέμβαση μπορεί να γίνει χειρουργικά με την ανοικτή, την κλειστή ή την ημίκλειστη τεχνική. Στην ανοικτή το τραύμα αφίεται ανοικτό να κλείσει κατά δεύτερο σκοπό. Για το λόγο αυτό απαιτούνται καθημερινές αλλαγές για περίπου 20-30 ημέρες. Παρά το γεγονός ότι η μέθοδος αυτή εμπεριέχει μία μικρή ταλαιπωρία για τον ασθενή παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι έχει το μικρότερο ποσοστό υποτροπής. Στην ημίκλειστη μέθοδο τα χείλη του τραύματος συμπλησιάζονται ώστε να μειωθεί το τραύμα που θα κλείσει κατά δεύτερο σκοπό, ώστε να χρειαστούν λιγότερες αλλαγές. Τέλος στην κλειστή μέθοδο το τραύμα συγκλείεται σε πρώτο χρόνο με ειδικό τρόπο συρραφής. Η μέθοδος αυτή διασφαλίζει την ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς αλλά παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό υποτροπής.
Σύγχρονες μέθοδοι: Τελευταία έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται στην χειρουργική αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγα το Laser CO2 και οι ραδιοσυχνότητες (RF, radiofrequency), με καλά αποτελέσματα αν και δεν υπάρχει πολύ μακρά εμπειρία. Τα αποτελέσματα της κάθε μεθόδου εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την εμπειρία του χειρουργού, την ποιότητα της μετεγχειρητικής φροντίδας, και τις τοπικές συνθήκες προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά.
Επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις υποτροπής της κύστης κόκκυγα κατά την επανεπέμβαση ανευρίσκονται τρίχες εκ νέου στο τραύμα, αλλά και επειδή η συχνότητα υποτροπής και επανεπέμβασης είναι μεγαλύτερη στους ασθενείς με έντονη τριχοφυϊα αμέσως μετά την οριστική επούλωση του τραύματος προχωρούμε σε αποτρίχωση της περιοχής και σε οδηγίες φροντίδας.