Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Διάγνωση και θεραπεία υποθυρεοειδισμούΕάν η Τ4 είναι χαμηλή και η TSH είναι επίσης χαμηλή ή ακόμη και φυσιολογική, πρέπει να τίθεται η υποψία δυσλειτουργίας της υπόφυσης ή συνδρόμου παθολογικού ευθυρεοειδισμού.
Επίσης παρατηρείται υψηλή χοληστερόλη ορού, αναιμία, και βραδυκαρδία στο ΗΚΓ.

Πρέπει να γίνει επιβεβαίωση της διάγνωσης, ενημέρωση του ασθενούς και παραπομπή του σε ειδικό. Πρέπει να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο συνυπάρχουσας επινεφριδιακής ανεπάρκειας και ισχαιμικής καρδιοπάθειας πριν την έναρξη θεραπείας υποκατάστασης με Τ4.
Σημείωση: Σε περίπτωση υπολειτουργίας της υπόφυσης η θεραπεία υποθυρεοειδισμού μπορεί να οδηγήσει σε αδρενεργική κρίση αν δεν προηγηθεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή με κορτικοειδή.