Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

Σύγχρονη πρωτοποριακή θεραπεία του ορθοπρωκτικού συριγγίου με Laser!

Ο Δρ Δημήτρης  Φιλίππου, Χειρουργός μας εξηγεί όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για το Περιεδρικό συρίγγιο. Τη σύγχρονη πρωτοποριακή θεραπεία του ορθοπρωκτικού συριγγίου και των υποτροπών του με Laser!
Απλά, ανώδυνα, αναίμακτα χρησιμοποιώντας το πλέον εξελιγμένο τελευταίας γενιάς χειρουργικό laser σε συνδυασμό με ειδικές ίνες εκπομπής της ενέργειας.

Η περιοχή γύρω από τον πρωκτό την έσω επιφάνεια παρουσιάζει πτυχώσεις, όπως ακριβώς και το δέρμα στην έξω επιφάνεια του πρωκτού. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατό ένα μικρό κομμάτι κοπράνων να σφηνώσει σε μία από τις εσωτερικές πτυχές, προκαλώντας την ανάπτυξη μίας λοίμωξης. Αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε απόστημα, βαθιά σε σχέση με την επιφάνεια. Το απόστημα στον πρωκτό μπορεί να ανοίξει σιγά-σιγά δρόμο προς την εξωτερική επιφάνεια του δέρματος του πρωκτού, μόνο του, σε μία προσπάθεια να αυτοπαροχετευτεί και αυτοπεριοριστεί. Στη συνέχεια, το απόστημα κατευθύνεται προς την επιφάνεια, και παροχετεύεται. Με τη διαδικασία δημιουργείται τώρα μία σήραγγα (επικοινωνία) μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής επιφάνειας. Η σήραγγα η οποία συνδέεται με την εσωτερική επιφάνεια συνήθως εξέρχεται πολύ κοντά στον πρωκτό, και καλείται πρωκτικό συρίγγιο.
Τα περιεδρικά συρίγγια διακρίνονται σε:
(α) Απλά ή σύμπλοκα. Αν έχουν δηλαδή έναν μόνο συριγγώδη πόρο ή περισσότερους, και