Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Πως γίνεται η λαπαροσκόπηση?

Η επέμβαση διενεργείται συνήθως από μικρές οπές από τις οποίες εισάγονται στην κοιλιά τα εργαλεία εργασίας. Οι οπές αυτές ονομάζονται πύλες εισόδου των trocars. Αυτή είναι και η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ λαπαροσκοπικής και ανοιχτής χειρουργικής.

 Προκειμένου τώρα να πραγματοποιηθεί η επέμβαση απαιτείται ειδικός εξοπλισμός, στον οποίο περιλαμβάνονται: μία κάμερα, μία συσκευή ψυχρού φωτισμού, μία συσκευή πλύσης και αναρρόφησης, μία συσκευή χορήγησης αερίου.
Στην κεντρική οπή που συνήθως γίνεται στον ομφαλό τοποθετείται ένα μεγάλο τροκάρ από το οποίο εισάγεται η κάμερα με την οποία βλέπουμε. Στη συνέχεια σε 2-4 άλλες θέσεις γίνονται μικρότερες οπές (διαμέτρου 5mm περίπου), και τοποθετούνται μικρότερα τροκάρ από τα οποία εισάγονται οι λαβίδες, τα ψαλίδια και η διαθερμία με τα οποία πραγματοποιούνται οι επεμβάσεις.
Η επέμβαση διενεργείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο διενεργείται και στην ανοιχτή κλασσική χειρουργική.

Πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής χειρουργικής

    Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου
    Μείωση του χειρουργικού stress
    Μείωση της ανάγκης χορήγησης αναλγητικών
    Μείωση της μετεγχειρητικής νοσηλείας
    Ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς
    Ταχύτερη ανάρρωση και επάνοδο στις φυσιολογικές του δραστηριότητες
    Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
    Μείωση της συχνότητας διαπύσης των χειρουργικών τραυμάτων
    Μείωση του κινδύνου φλεβοθρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής
    Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

 Μειονεκτήματα λαπαροσκοπικής χειρουργικής

    Η απουσία της αισθησης της αφής κατά το χειρουργείο
    Η ανάγκη εργασίας σε τρεις διαστάσεις
    Δυσκολότερη καμπύλη εκμάθησης

Για περισσότερες πληροφορίες: www.filippou-surgery.gr