Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Πότε αφαιρείται το πλέγμα από μία βουβωνοκήλη?

Μία σπάνια επιπλοκή των χειρουργικών επεμβάσεων που πραγματοποιούνται για την αποκατάσταση των βουβωνοκηλών με πλέγμα είναι
η επιμόλυνση του πλέγματος. Παρότι σχετικά σπάνια επιπλοκή είναι εξαιρετικά σημαντική και σοβαρή και χρειάζεται σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση.
Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται διάνοιξη του τραύματος και καθαρισμός του πύου, ενώ άμεσα ή σε δεύτερο χρόνο χρειάζεται η αφαίρεση του πλέγματος. Το πλέγμα είναι ξένο σώμα και στερείται αιμάτωσης με αποτέλεσμα να αποτελεί συνεχή εστία φλεγμονής και αποστήματος καθώς τα αντιβιοτικά που χορηγούμε δεν φτάνουν σε όλα τα στρώματα να καταπολεμήσουν την φλεγμονή.
Παρότι αυτό ακούγεται σχετικά απλό και εύκολο είναι εξαιρετικά δύσκολο και πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους και έμπειρους χειρουργούς καθώς υπάρχουν οι παρακάτω κίνδυνοι:

   Ατελής αφαίρεση του επιμολυσμένου πλέγματος με αποτέλεσμα τη διατήρηση της φλεγμονής και την πλημμελή θεραπεία. Η παραμονή πλέγματος μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία αποστήματος εκ νέου ή ακόμη χειρότερα στην ανάπτυξη συριγγίου.
   Αιμορραγία, λόγω κάκωσης αγγείων.
   Τραυματισμός οργάνων την περιοχής και συνήθως του σπερματικού πόρου.

Η επιμόλυνση του πλέγματος μπορεί να παρουσιαστεί ακόμη και χρόνια μετά την επέμβαση και τα πράγματα είναι καλύτερα εφόσον η κήλη έχει γίνει ανοικτά και όχι λαπαροσκοπικά διότι στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φλεγμονής και ενδοκοιλιακά.

Πρόσφατα στην Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής αντιμετωπίσαμε ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό. Ασθενής παρουσίασε λοίμωξη από ψευδομονάδα στην περιοχή της αριστερής βουβωνοκήλης 12 χρόνια μετά από χειρουργική επιδιόρθωσή της με τοποθέτηση πλέγματος στην οποία είχε υποβληθεί με επιτυχία σε άλλο νοσοκομείο. Αρχικά αντιμετωπίστηκε στον νοσοκομείο όπου είχε χειρουργηθεί με διάνοιξη, καθαρισμό και αντιβιοτικά, αλλά υποτροπίασε αναπτύσσοντας συρίγγιο.
Υπεβλήθη στην Κλινική μας σε επιτυχή επέμβαση εκτομής του συριγγίου και αφαίρεσης του μολυσμένου πλέγματος με σύγκλειση του τραύματος σε πρώτο χρόνο (χωρίς δηλαδή να μείνει ανοικτό και να χρειαστούν αλλαγές) και φυσικά χωρίς να υπάρξει καμία περιεγχειρητική επιπλοκή παρά το γεγονός ότι η επέμβαση ήταν πολύ δύσκολη και η παρασκευή των στοιχείων έγινε με βοήθεια ειδικών μεγεθυντικών γυαλιών.

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε κάποιες φωτογραφίες από την επέμβαση στις οποίες φαίνεται το επιμολυσμένο πλέγμα το οποίο ευρίσκετο εκτός θέσης.